O mně

PSYCHOTERAPIE

Studium jednooborové psychologie jsem zahájila na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Po dvou letech se mi naskytla příležitost pokračovat ve studiu psychologie ve Španělsku na Facultad de Psicología Universidad de La Laguna (ULL). Tam jsem studium dokončila praxí v arteterapeutickém projektu zaměřeném na osoby se schizofrenií. Později jsem absolvovala tříletý psychoterapeutický výcvik Gestalt terapie v institutu Aula Balear Gestalt (ABG).

2005 – 2007 – studium psychologie na MU v ČR

2007 – 2011 – studium psychologie na ULL ve Španělsku

2016 – 2019 – psychoterapeutický výcvik Gestalt terapie ve Španělsku (ABG)

JÓGA

Jógu jsem poznala díky tanci. Brzy jsem zjistila její blahodárné účinky na mé tělo i vnitřní rozpoložení a začala jsem se jí věnovat intenzivně. Proto jsem odjela do Nepálu a tam absolvovala lektorský výcvik v jogínském ašrámu Ananda Yoga Center. Byla to pro mě velice cenná a autentická zkušenost. Pochopila jsem, že jóga není jen fyzické cvičení, ale komplexní způsob života.

2015 – lektorský výcvik Jógy v Nepálu (200 HRTI, Ananda Yoga Center).

2015 – 2019 – lektorka skupinových i soukromých lekcí ve Španělsku a v ČR

TANEC

Tanec byl součástí mého života odjakživa. Když jsem poprvé vyzkoušela africké tance, byla to láska na první pohled, poslech a hlavně taneční prožitek. V letech 2009 až 2018 jsem absolvovala několik stáží přímo u zdroje v Africe (Guinea Conakry), i v zemích, které jsou africkou kulturou ovlivněny (Kuba, Brazílie).

2009 – měsíční stáž na Kubě (Rumba, Yoruba, Rumberos de Cuba)

2012 – tříměsíční stáž v Guinea Conakry (skupina Soleil d’Afrique)

2017 – měsíční stáž v Guinea Conakry (škola tanečníka Youssouf Koumbassa)

2018 – měsíční stáž v Brazílii (FUNCEB Salvador de Bahia + Camp Africa Raices)

                                                            TANEČNÍ TERAPIE

Věnovala jsem se také současnému tanci. Oba styly mi umožnily poznat jejich terapeutické účinky. Ty jsem dále rozvíjela ve spolupráci na projektu Psicoarte, což je taneční soubor pro osoby s Downovým syndromem. Také jsem jako dobrovolník vedla taneční hodiny v protialkoholní a drogové léčebně.

2009-2011 – lektorka v projektu Psicoarte, Tenerife

2010-2011 – lektorka v protialkoholní a drogové léčebně.  (Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel, La Laguna