Psychoterapie 

Psychoterapie není vhodná jen v náročných nebo krizových životních situacích, ale v podstatě kdykoliv jako součást osobního růstu a rozvoje.

Mnoho lidí zastává názor, že navštívit psychologa nebo podstoupit terapii je řešení, ke kterému se člověk má uchýlit až v krajním případě, až když si sám neví rady. Někteří to dokonce považují za slabost nebo selhání. Opak je pravdou. Péče o svoje nitro je stejně důležitá jako jít k lékaři nebo zubaři. Každému z nás může psychoterapie prospět díky tomu, že nás učí spojit se se sebou samými, vnímat naše pocity, potřeby a jednat v souladu s nimi. Pomůže nám rozkrýt a pochopit staré rány, skryté příčiny našeho chování a cítění. Již díky tomuto uvědomění nastává první změna, která umožňuje nalézt větší životní rovnováhu a spokojenost.

Je přirozené, že každý člověk prožívá problémy, starosti, konflikty v osobním i profesionálním životě. Někdy si dovedeme poradit sami, někdy se věci změní i bez našeho přispění. Ale někdy, ač se všemožně snažíme, neumíme najít řešení, nenacházíme úlevu a pocit nespokojenosti vrcholí. V tu chvíli bychom neměli váhat a vyhledat pomoc. Psychologické poradenství a psychoterapie v tomto případě nabízí podporu a úlevu jak v těžkých životních situacích a krizích, tak při hledání nových řešení a možností. Umožňuje odkrývat a uvědomovat si již nefunkční, přesto léta zaběhlé vzorce chování, myšlení a cítění, a přetvářet je do nové, vhodnějsí a prospěšnější podoby.

PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE

 • Nabízím jednorázové konzultace i dlouhodobou terapii
 • Řídím se principy Gestalt terapie. Tato metoda pracuje s člověkem jako celkem. Zabývá se jeho myšlenkami, emocemi i tělem.
 • Dodržuji etický kodex. Veškeré informace, které mi v průběhu terapie budou sděleny, jsou důvěrné
 • Konzultace probíhá v příjemném a klidném prostředí
 • Konzultace trvá 60 min.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Nabízí klidný a důvěrný prostor, kde můžete bez obav a studu upřímně vyjádřit všechny vaše pocity a myšlenky. Takové, které se neodvážíte sdílet s nikým jiným, někdy je dokonce tajíte i sami před sebou. Už samotné vyjádření pocitů jako může být strach, vina, smutek, pocity bezmoci nebo bezcennosti přináší úlevu. Dále pak můžeme společně zapracovat na jejich hojení a hledání zdrojů příjemných pocitů ve vašem životě jako je radost, spokojenost, naplnění. V průběhu psychoterapie se můžete naučit vaše pocity lépe uchopit, rozumět svým potřebám, být sami sobě oporou tak, abyste mohli žít v klidu a spokojenosti.

Témata, ve kterých vás mohu doprovázet 

 • Trauma a posttraumatický stres
 • Deprese, úzkosti, fobie
 • Akutní emocionální krize, pocity bezmoci, stagnace
 • Dlouhodobé osobní, vztahové problémy v rodině a v práci
 • Psychosomatické potíže
 • Krize spojená se sexuální orientací
 • Touha po změně, osobní růst

PÁROVÉ SEZENÍ

„Učíme se zejména od toho, koho milujeme.“ Johann Wolfgang Goethe

Pokud váš vztah prochází krizí a vy jste ochotni podívat se na příčiny, společně najít řešení a zapracovat na potřebných změnách, může vám být párová terapie velice nápomocná. V bezpečném prostředí budete mít prostor vyjádřit vaše potřeby, přání, výhrady, ujasnit si vaše osobní hranice. Nezaujatý a nesoudící pohled terapeuta vnese do vaší situace neutrální pohled. Tím vám pomůže pochopit jak funguje vaše komunikace, jaké vzorce chování se ve vašem vztahu vyskytují a jak nalézt „společnou řeč“.

Témata, ve kterých vás mohu doprovázet

 • Problémy v komunikaci, konflikty, časté hádky
 • Krize, nevěra, odcizení, ztráta důvěry
 • Sexuální neshody, tabu
 • Rozchod, rozvod
 • Nesoulad v rozdělení odpovědností, nejasné hranice
 • Rozdílné názory na výchovu dětí

AKTUÁLNÍ CENÍK

Psychologické poradenství (60 min)

1000,-Kč

Individuální psychoterapie (60 min)

1000,- Kč

Párové sezení (90 min)

1500,- Kč

STORNO PODMÍNKY

Storno poplatek je vyžadován z důvodu, že čas, který si pro Vás rezervuji již nejde obsadit jinými klienty. Pokud budete potřebovat zrušit nebo změnit termín sezení, udělejte to prosím co nejdříve.

 • Storno poplatek / zrušení konzultace 48 hodin před jejím začátkem / 50% domluvené ceny
 • Storno poplatek / zrušení konzultace méně než 24 hodin před jejím začátkem / 100% ceny