Psychoterapie 

Psychoterapie není vhodná jen v náročných nebo krizových životních situacích, ale v podstatě kdykoliv jako součást osobního růstu a rozvoje.

Mnoho lidí zastává názor, že navštívit psychologa nebo podstoupit terapii je řešení, ke kterému se člověk má uchýlit až v krajním případě, až když si sám neví rady. Někteří to dokonce považují za slabost nebo selhání. Opak je pravdou. Péče o svoje nitro je stejně důležitá jako jít k lékaři nebo zubaři. Každému z nás může psychoterapie prospět díky tomu, že nás učí spojit se se sebou samými, vnímat naše pocity, potřeby a jednat v souladu s nimi. Pomůže nám rozkrýt a pochopit staré rány, skryté příčiny našeho chování a cítění. Již díky tomuto uvědomění nastává první změna, která umožňuje nalézt větší životní rovnováhu a spokojenost.

Je přirozené, že každý člověk prožívá problémy, starosti, konflikty v osobním i profesionálním životě. Někdy si dovedeme poradit sami, někdy se věci změní i bez našeho přispění. Ale někdy, ač se všemožně snažíme, neumíme najít řešení, nenacházíme úlevu a pocit nespokojenosti vrcholí. V tu chvíli bychom neměli váhat a vyhledat pomoc. Psychologické poradenství a psychoterapie v tomto případě nabízí podporu a úlevu jak v těžkých životních situacích a krizích, tak při hledání nových řešení a možností. Umožňuje odkrývat a uvědomovat si již nefunkční, přesto léta zaběhlé vzorce chování, myšlení a cítění, a přetvářet je do nové, vhodnějsí a prospěšnější podoby.

PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE

 • Nabízím jednorázové konzultace i dlouhodobou terapii
 • Řídím se principy Gestalt terapie. Tato metoda pracuje s člověkem jako celkem. Zabývá se jeho myšlenkami, emocemi i tělem.
 • Dodržuji etický kodex. Veškeré informace, které mi v průběhu terapie budou sděleny, jsou důvěrné
 • Konzultace probíhá v příjemném a klidném prostředí
 • Konzultace trvá 60 min.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Nabízí klidný a důvěryhodný prostor, kde můžete bez obav a studu upřímně vyjádřit všechny vaše pocity a myšlenky. Takové, které se neodvážíte sdílet s nikým jiným, někdy je dokonce tajíte i sami před sebou. Už samotné vyjádření pocitů jako může být strach, vina, smutek, pocity bezmoci nebo bezcennosti přinášejí úlevu. Dále pak můžeme společně zapracovat na jejich léčení. Je důležité pochopit, že vyléčit neznamená, že už nikdy nebudete cítit například smutek. Stále jsme lidské bytosti, které prožívají širokou škálu emocí. Naučíte se však vaše pocity lépe uchopit, být sami sobě oporou tak, aby vám nebránily v širším a hlubším pocitu klidu a spokojenosti. 

Častá témata, která se objevují

 • Trauma a posttraumatický stres
 • Deprese, úzkosti, fobie
 • Akutní emocionální krize, pocity bezmoci, stagnace
 • Dlouhodobé osobní, vztahové problémy v rodině a v práci
 • Psychosomatické potíže
 • Krize spojená se sexuální orientací
 • Touha po změně, osobní růst

PÁROVÉ SEZENÍ

„Učíme se zejména od toho, koho milujeme.“ Johann Wolfgang Goethe

Pokud váš vztah prochází krizí a vy jste ochotni podívat se na příčiny, společně najít řešení a zapracovat na potřebných změnách, může vám být párová terapie velice nápomocná. V bezpečném prostředí budete mít prostor vyjádřit vaše potřeby, přání, výhrady, ujasnit si vaše osobní hranice, Nezaujatý a nesoudící pohled terapeuta vnese do vaší situace neutrální pohled. Tím vám pomůže pochopit jak funguje vaše komunikace, jaké vzorce chování se ve vašem vztahu vyskytují a jak nalézt společnou řeč.

Nejčastějšími tématy jsou

 • Problémy v komunikaci, konflikty, časté hádky
 • Krize, nevěra, odcizení, ztráta důvěry
 • Sexuální neshody, tabu
 • Rozchod, rozvod a následná střídavá péče
 • Nesoulad v rozdělení odpovědností, nejasné hranice
 • Rozdílné názory na výchovu dětí

AKTUÁLNÍ CENÍK

Psychologické poradenství (60 min)

800,-Kč

Individuální psychoterapie (60 min)

800,- Kč

Párové sezení (90 min)

1500,- Kč

STORNO PODMÍNKY

Pokud budete potřebovat zrušit nebo změnit termín sezení, prosím udělejte tak minimálně dva dny před domluveným termínem. Pokud termín zrušíte později, požádám Vás o uhrazení 100% částky za konzultaci. Storno poplatek je vyžadován z důvodu, že čas, který si pro Vás rezervuji již nejde obsadit jinými klienty.